Video của ngày
Ngày 07 tháng 12 năm 2017
Video của ngày
Ngày 06 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/11/2017
Video của ngày
Ngày 05 tháng 12 năm 2017
Video của ngày
Ngày 04 tháng 12 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 03 tháng 12 năm 2017
Video của ngày
Ngày 02 tháng 12 năm 2017
Video của ngày
Ngày 01 tháng 12 năm 2017
Video của ngày
Ngày 04 tháng 12 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Videographer John Gostyuk
Chernivtsi, U-crai-na
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
2
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
236
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập