Video của ngày
Ngày 11 tháng 03 năm 2018
Video của ngày
Ngày 26 tháng 07 năm 2018
Video của ngày
Ngày 21 tháng 05 năm 2018
Video của ngày
Ngày 11 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/05/2018
Video của ngày
Ngày 22 tháng 03 năm 2018
Video của ngày
Ngày 06 tháng 10 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/11 — 03/12/2017
Video của ngày
Ngày 22 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/04/2018
Video của ngày
Ngày 11 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 18/05/2018
Videographer PK video Films
Kraków, Ba Lan
0
Number of winnings
in Main Contests
18
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1536
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Agnieszka & Jacek

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập