Videographer The Wedding Filmmakers
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
29
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Ona & Deji’s Nigerian Wedding | London

An amazing Nigerian wedding held in London. A beautiful couple, emotional speeches and a crazy fun reception...the perfect ingredients for an awesome wedding film!
·5.122 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập