Video của ngày
Ngày 10 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 07 tháng 02 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 10 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 14 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 28 tháng 12 năm 2018
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Sharrone Calafiore
Thành phố New York, Hoa Kỳ
0
Number of winnings
in Main Contests
3
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
153
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

59 sec of ♡ Taylor & Andrew

IG Teaser

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập