Video của ngày
Ngày 07 tháng 07 năm 2018
Video của ngày
Ngày 17 tháng 05 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 30 tháng 04 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 21 tháng 02 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 14 tháng 11 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 10 năm 2017
Video của ngày
Ngày 21 tháng 09 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/12/2017
Video của ngày
Ngày 21 tháng 02 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Riccardo Fasoli
Düsseldorf, Đức
21
Các video trong ngày
11
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1125
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Jessica & Matthias

·13.679 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập