Videographer Adriatik Berdaku
Thành phố New York, Hoa Kỳ
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
28
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

I Was Made For Loving You (M&J)

MIMOZA & JARED
august 26, 2017
venue
CAREY INSTITUTE FOR GLOBAL GOOD
AJVIDEO WORLDWIDE PRODUCTIONS
videographer
ADRIATIK BERDAKU
MAURIZIO SARNARI
http://www.ajvideo-foto.com

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập