Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 22/03/2019
Video của ngày
Ngày 21 tháng 06 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/12/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
04 — 10/10/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/09 — 03/10/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/07/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/07/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
04 — 11/10/2018
Videographer Oneshchak Production
Ki-ép, U-crai-na
0
2
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
582
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Cyril & Alexa Santorini Wedding

Camera: Artem Oneshchak
Vladimir Ryabovol
Editing: Vladimir Ryabovol
·6.425 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập