Video của ngày
Ngày 06 tháng 05 năm 2018
Video của ngày
Ngày 19 tháng 01 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/02/2018
Videographer Igor Catrinescu
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
0
Number of winnings
in Main Contests
10
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
6
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
371
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Sweet love

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập