Videographer Giulio Pizzato
Venice, Ý
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
21
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Carlotta e Cristian | Wedding Film

Un meraviglioso pomeriggio di fine giugno, un temporale che spazza via le nuvole e fa esplodere la luce calda e abbagliante del tramonto sulle pendici delle montagne. E' così che Carlotta, Cristian e la loro piccola hanno vissuto assieme a parenti e amici il loro matrimonio.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập