Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
20 — 26/09/2018
Videographer Oneshchak Production
Ki-ép, U-crai-na
0
3
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
11
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
640
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Larisa & Gennadiy Wedding

Camera: Vladimir Ryabovol, Nikolay Debelinsky, Alexey Ostrovoy, Dmytro Honchar
Editing: Vladimir Ryabovol, Artem Oneshchak

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập