Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/07/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
20 — 26/09/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
20 — 27/09/2018
Videographer Oneshchak Production
Ki-ép, U-crai-na
0
2
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
579
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Natalia & Anton Wedding

Camera: Vladimir Ryabovol, Nikolay Debelinsky
Editing: Dmytro Honchar

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập