Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/10/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
17 — 23/08/2017
Videographer Giuseppe Galatà
Roma, Ý
0
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
89
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Domenico & Caterina trailer

... " L'amore non dà nulla fuorché sé stesso e non coglie nulla da sé stesso.
L' amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto poiché l'amore basta a all'amore " ...

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập