Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/07/2018
Video của ngày
Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/12/2017
Videographer Manuel Girol Filmmaker
Ma-đrít, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
6
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
6
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
140
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Tráiler LuzMa & Angel - Castillo de la Segura

Manuel Girol Filmmaker
Vídeo de boda Luz Maria & Angel
Ceremonia y Celebración: Castillo de la Segura/ Caceres
· 10.668 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập