Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 21/06/2018
Video của ngày
Ngày 11 tháng 03 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/04/2017
Videographer Alex Cupid
Odessa, U-crai-na
7
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
160
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

All of me.

· 8.624 views ·

Nhận xét:

Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập