Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
25 — 31/01/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/07/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/06 — 05/07/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
26/05 — 01/06/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/10/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
17 — 23/09/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/06 — 06/07/2018
Videographer Logic FreeMind
Bihać, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na
0
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
28
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
669
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

LookmanFilm ║ LoveShowreel ║4 K

Some amazing love shots that I capture in last wedding season.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập