Video của ngày
Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 28 tháng 08 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 04 tháng 09 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/07/2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 27 tháng 05 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/06/2019
Video của ngày
Ngày 04 tháng 09 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 10/07/2019
Videographer Евгений Романов
Saint Petersburg, Nga
1
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
305
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
Организаторы: Свадебная студия CHEERS
Фотограф: Кристина Точилко
Видеограф: Евгений Романов
Место: Курорт «Охта Парк»
Стилист: Виктория Рендер
Платье: BERLINSKAYA design studio | Свадебные платья
Молодожены: Ульяна Муравьёва & Cheech Marin

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập