Video của ngày
Ngày 14 tháng 10 năm 2018
Video của ngày
Ngày 29 tháng 09 năm 2018
Video của ngày
Ngày 11 tháng 11 năm 2018
Video của ngày
Ngày 04 tháng 08 năm 2018
Video của ngày
Ngày 18 tháng 11 năm 2018
Video của ngày
Ngày 09 tháng 11 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/11/2018
Video của ngày
Ngày 04 tháng 08 năm 2018
Videographer Ivory Films
Ki-ép, U-crai-na
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
9
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
460
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập