Video của ngày
Ngày 13 tháng 11 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 07 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 16 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 04 tháng 08 năm 2018
Video của ngày
Ngày 05 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 03 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 04 tháng 08 năm 2018
Videographer Ivory Films
Ki-ép, U-crai-na
0
Number of winnings
in Main Contests
10
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
497
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập