Video của ngày
Ngày 05 tháng 07 năm 2019
Video của ngày
Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 25 tháng 10 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/05/2019
Video của ngày
Ngày 25 tháng 10 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 10/05/2019
Videographer Jason Belkov
Philadelphia, Hoa Kỳ
0
Number of winnings
in Main Contests
3
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
216
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Amanda + Shawn

· 7.993 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập