Video của ngày
Ngày 08 tháng 11 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/05/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/11 — 05/12/2018
Video của ngày
Ngày 08 tháng 11 năm 2018
Videographer Razvan Cosma
Braşov, Ru-ma-ni
0
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
196
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Cristina & Sergiu | Afterwedding

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập