Video của ngày
Ngày 19 tháng 11 năm 2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 06 năm 2019
Video của ngày
Ngày 10 tháng 11 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/05/2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/11/2019
Video của ngày
Ngày 25 tháng 09 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/02/2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 08 tháng 06 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/02/2019
Video của ngày
Ngày 10 tháng 11 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 13/05/2019
Videographer Ivo Vartanian
Burgas, Bun-ga-ri
0
Number of winnings
in Main Contests
13
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
334
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

You are the reason

Wedding Trailer Gloria&Stefan
Photographer Violeta Stoimenova
Videographer's Ivo Vartanian &Violeta Ivanova
Drone Ivo Vartanian
Editing Ivo Vartanian

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập