Video của ngày
Ngày 22 tháng 10 năm 2013
Video của ngày
Ngày 15 tháng 10 năm 2013
Video của ngày
Ngày 04 tháng 12 năm 2012
Videographer Denis Potasnikov
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
0
Number of winnings
in Main Contests
4
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Amarjeet & Sunni - Yesterday. Tommorow. Forever

Apr-Jun 2013
Cinematography: Deneemotion Boutique Wedding Cinema (http://www.deneemotion.com)
Photography: Clare West Photography (clarewestphotography.co.uk)
DJs: Liquid Entertainment (liquidentertainment.co.uk)
Music licensed through songfreedom.com
tags: deneemotion, sikh wedding, sikh wedding uk, sikh wedding london, asian wedding uk, asian wedding london, Sidcup Manor House wedding, Guru Nanak Sikh Academy, gurdwara wedding uk, gurdwara wedding london, indian cinematography, asian cinematography, sikh cinematography, Guru Nanak Marg, sikh videography, sikh videographers, sikh london, sikhs uk
· 18.746 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập