Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/04/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/02/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/08/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
26/10 — 01/11/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/08/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
25 — 31/08/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/03/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
26/10 — 02/11/2018
Videographer Carlos van Oostrum
Rotterdam, Hà Lan
0
Number of winnings
in Main Contests
17
Các video trong ngày
7
Lựa chọn của người biên tập
46
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
403
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

BruidBeeld Highlight Audrey & Levi / Barneveld, the Netherlands

· 4.708 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập