Video của ngày
Ngày 12 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 11 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 10 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 09 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 08 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 07 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 06 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 09 tháng 01 năm 2019
Videographer Dima Vutcariov
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
24
Các video trong ngày
13
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1201
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
soony a7s II
·5.230 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập