Video của ngày
Ngày 22 tháng 10 năm 2013
Video của ngày
Ngày 15 tháng 10 năm 2013
Video của ngày
Ngày 04 tháng 12 năm 2012
Video của ngày
Ngày 15 tháng 10 năm 2013
Videographer Denis Potasnikov
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
0
Number of winnings
in Main Contests
4
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Sandeep & Reshmi - Pennyhill Park Extravaganza

28 June 2013, Pennyhill Park, Surrey
Suppliers:
Cinematography: Deneemotion Boutique Wedding Cinema (http://www.deneemotion.com)
Photography: Jay Dhillon (http://www.jdhillon.co.uk), Rahul Khona (http://www.f5blog.co.uk) and Gurvir Johal (http://www.gurvirjohal.com)
Music & Events Management: Eastern Illusion (http://www.easternillusion.com)
Decor: Wed In Style (http://www.wed-in-style.co.uk)
Wedding Cake: Ripley Cake Company (http://www.ripleycakecompany.co.uk)
Bridal wear and groom's Indian outfit: Charmi Creations (http://www.charmicreations.com)
Soundtrack: Niraj Chag - Kanya (Along the Dusty Road album, 2006, http://www.nirajchag.com)
·14.887 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập