Video của ngày
Ngày 10 tháng 11 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/05/2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/11/2019
Video của ngày
Ngày 25 tháng 09 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/02/2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 08 tháng 06 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/02/2019
Video của ngày
Ngày 21 tháng 01 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/02/2018
Video của ngày
Ngày 03 tháng 12 năm 2017
Video của ngày
Ngày 11 tháng 01 năm 2019
Videographer Ivo Vartanian
Burgas, Bun-ga-ri
0
Number of winnings
in Main Contests
13
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
322
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Desislava & Vladimir - Dusk Till Dawn

Wedding Trailer Desislava & Vladimir
Harmony Wedding Agency
Photographer Ivan Slavov
DJ Tony
Videographer's Ivo Vartanian &Violeta Ivanova
Drone Ivo Vartanian
Editing Ivo Vartanian

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập