Video của ngày
Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/11/2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 26/11/2018
Videographer svadbography .ru
Krasnodar, Nga
0
1
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
180
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Дмитрий и Ольга / Озеро Гарда, Италия

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập