Video của ngày
Ngày 03 tháng 11 năm 2019
Video của ngày
Ngày 15 tháng 12 năm 2019
Video của ngày
Ngày 08 tháng 01 năm 2020
Video của ngày
Ngày 02 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/06/2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 11 năm 2019
Video của ngày
Ngày 27 tháng 11 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/11/2019
Video của ngày
Ngày 26 tháng 12 năm 2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 18/06/2019
Videographer Eduard Carp
Braşov, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
24
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
12
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1103
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

G + I | Wedding Film

George şi Ioana sunt unul dintre cele mai dulci cupluri pe care le-am întâlnit. Dragostea lor se simte si se vede, e frumoasa si pura. Am avut parte de o locatie de basm (Conacul Heldsdorf), o echipa de decor pe masura (Walrose), o rochita fascinanta (Otilia Brailoiu) si am conlucrat cu o echipa de fotografi pe masura (Land of White Deer si Above The Pine Trees - Wedding Photography).
· 9.551 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập