Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/07/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
12 — 18/09/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/08 — 02/09/2018
Videographer Vovka Kozubskyy
Ivano-Frankivsk, U-crai-na
0
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
317
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

TEARS DON'T FALL

· 3.409 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập