Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 21/12/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/10/2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
12 — 18/09/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
26/01 — 01/02/2019
Video của ngày
Ngày 09 tháng 07 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/07/2018
Video của ngày
Ngày 11 tháng 08 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/08/2017
Video của ngày
Ngày 29 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
12 — 19/09/2019
Videographer Carlos van Oostrum
Rotterdam, Hà Lan
0
Number of winnings
in Main Contests
17
Các video trong ngày
7
Lựa chọn của người biên tập
47
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
301
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

BruidBeeld Trailer Film Jade & David // Chateau Jemeppe, Belgium

· 11.685 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập