Video của ngày
Ngày 24 tháng 12 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 09 tháng 06 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 12 tháng 10 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/01/2018
Video của ngày
Ngày 09 tháng 12 năm 2018
Video của ngày
Ngày 30 tháng 08 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/05/2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 05 năm 2018
Video của ngày
Ngày 20 tháng 03 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 09 tháng 12 năm 2018
Videographer Vutcariov Dima
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
35
Các video trong ngày
15
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1213
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Paul Carmen TEASER

sony a7sII
· 7.891 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập