Video của ngày
Ngày 19 tháng 11 năm 2019
Video của ngày
Ngày 08 tháng 12 năm 2019
Video của ngày
Ngày 05 tháng 01 năm 2020
Video của ngày
Ngày 22 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
08 — 14/07/2019
Video của ngày
Ngày 20 tháng 01 năm 2020
Video của ngày
Ngày 11 tháng 01 năm 2020
Video của ngày
Ngày 12 tháng 01 năm 2020
Video của ngày
Ngày 22 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
08 — 15/07/2019
Videographer Igor Catrinescu
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
0
18
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
611
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
Love in lago di braies

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập