Video của ngày
Ngày 07 tháng 02 năm 2020
Video của ngày
Ngày 21 tháng 01 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 19 tháng 01 năm 2020
Video của ngày
Ngày 14 tháng 02 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 22/06/2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2020
Video của ngày
Ngày 13 tháng 01 năm 2020
Video của ngày
Ngày 01 tháng 02 năm 2020
Video của ngày
Ngày 14 tháng 02 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 23/06/2019

...and the emotions

A volte le parole non bastano.
E allora servono i colori.
E le forme.
E le note.
E le emozioni.
(Alessandro Baricco)
Salvatore e Caterina
Naples Italy
Videographer Modestino Iavarone

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập