Video của ngày
Ngày 30 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 15 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 24 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 03 tháng 12 năm 2018
Video của ngày
Ngày 17 tháng 11 năm 2018
Video của ngày
Ngày 14 tháng 10 năm 2018
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2019
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
Sao Paolo, Bra-xin
37
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
11
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
960
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập