Video của ngày
Ngày 22 tháng 10 năm 2013
Video của ngày
Ngày 15 tháng 10 năm 2013
Video của ngày
Ngày 04 tháng 12 năm 2012
Video của ngày
Ngày 22 tháng 10 năm 2013
Videographer Denis Potasnikov
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
0
Number of winnings
in Main Contests
4
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Stacey & Matt - Distance made us stronger

20 June 2013, Lympne Castle
Cinematographers: Deneemotion Boutique Wedding Cinema (http://www.deneemotion.com)
Photographer: Julia and You (http://www.juliaandyou.co.uk)
Wedding Planner: Erica Davis (http://www.lympnecastle.com)
Florist: Christine Flowers (http://www.christineflowers.co.uk)
Bridal Dress: Demetrios Bride (http://www.demetriosbride.com)
Shoes: Mischka Badgley (http://www.badgleymischka.com)
Groom attire: Moss Bros (http://www.moss.co.uk)
Cake: The River Cake Company (http://www.therivercakecompany.co.uk)
Hair Stylist: Vicki Lord (http://www.vickilord.co.uk)
MUA: Stacey Triplow (http://www.beautybystacey.com)
DJ: BEE JAY Entertainments (http://www.beejayentertainments.co.uk
Music licensed via http://www.songfreedom.com
· 19.483 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập