Video của ngày
Ngày 29 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
26/01 — 01/02/2019
Video của ngày
Ngày 09 tháng 07 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/07/2018
Video của ngày
Ngày 11 tháng 08 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/08/2017
Video của ngày
Ngày 13 tháng 01 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/07/2017
Videographer Carlos van Oostrum
Rotterdam, Hà Lan
0
Number of winnings
in Main Contests
17
Các video trong ngày
7
Lựa chọn của người biên tập
43
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
636
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

For Love's Sake // 09+10 April 2019 Barcelona, Spain

For more information on the event visit http://www.for-loves-sake.com/
Line-up:
Jeremie Pennequin / the Quirky (France)
Steph Bubble / We are Bubblerock (New Zealand)
Stam + George / With Heart Films (Greece)
Carlos van Oostrum / BruidBeeld (the Netherlands)
Tim Twinem / Velare (USA)
Francisco Montoro (Spain)
Patrick Moreau / Muse Storytelling (USA)
Alex + Whitney / Sculpting with Time (USA)

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập