Video của ngày
Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Video của ngày
Ngày 06 tháng 12 năm 2019
Video của ngày
Ngày 18 tháng 12 năm 2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/09 — 05/10/2019
Video của ngày
Ngày 17 tháng 01 năm 2020
Video của ngày
Ngày 07 tháng 12 năm 2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 12 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/09 — 06/10/2019
Videographer Riccardo Fasoli
Düsseldorf, Đức
28
Các video trong ngày
14
Lựa chọn của người biên tập
6
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
877
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
this is a small part of the reel that we are editing for Kreativ wedding
· 12.931 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập