Video của ngày
Ngày 10 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 27 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 13 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 24 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 21 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 15 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Franco Sarmiento
Bô-gô-ta, Cô-lôm-bi-a
0
Number of winnings
in Main Contests
2
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
56
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Oscar & Karina (pre boda)

Una pequeña historia de amor en zapatoca.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập