Video của ngày
Ngày 31 tháng 08 năm 2019
Video của ngày
Ngày 30 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 11 tháng 07 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/08/2019
Video của ngày
Ngày 30 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 21 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 02 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 14 tháng 09 năm 2019
Video của ngày
Ngày 30 tháng 03 năm 2019
Videographer Sergio Eblo
Lecce, Ý
0
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
189
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Luigi and Serena / Do you remember

Wedding videographer: Sergio Eblo

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập