Videographer Kirill Savitsky
Min-xcơ, Bê-la-rút
0
3
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
618
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

SALUTE FOR HER

KSFILMS.RU
WEDDING & COMMERCIAL FILMMAKING
vk.com/ksfilms / instagram.com/kirillsavitsky

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập