Video của ngày
Ngày 20 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 07 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 13 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/06/2019
Video của ngày
Ngày 07 tháng 03 năm 2019
Videographer Eduard Carp
Braşov, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
22
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1102
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

trust me

· 5.050 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập