Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 31 tháng 03 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 02 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
30/08 — 05/09/2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Dima Raduga
Mát-xcơ-va, Nga
2
Các video trong ngày
10
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
385
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
Автор: Дима Радуга.
Я вижу в этой поэме, не то что ты! Она безумно цельная и такая полная. Ничего бы не добавил, ничего бы не убрал! Я лишь стою, толи у набережной новой...
Барнаул 2018.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập