Lựa chọn của người biên tập
Videographer Besik Bobokhidze
Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a
0
Number of winnings
in Main Contests
3
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
96
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
Wedding Day In BATUMI

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập