Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/03/2020
Videographer Michele Telari
Senigallia, Ý
0
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
93
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Video matrimonio Ancona | Burning Hearts

Ancona, the stormy Adriatic sea, a team of surfers riding the waves, adrenaline ... surely the same emotions they feel when they kiss, waiting for their big day, that of "yes"!
Tag: video matrimonio ancona, videomaker ancona, video matrimonio senigallia, videomaker senigallia, riprese video marche

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập