Video của ngày
Ngày 14 tháng 08 năm 2020
64
lượt thích
55
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ - Comptine d’un autre ètè l’après-midi -, báo cáo, lãng mạn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Marco De NigrisPRO (Ý, Lecce)
Video của ngày
Ngày 05 tháng 09 năm 2020
46
lượt thích
48
Nhận xét
Videographer Simone Paruta đến từ Thinking, sự kiện, video trên không, đám cưới
Simone ParutaPRO (Ý, Palermo)
Video của ngày
Ngày 19 tháng 10 năm 2020
42
lượt thích
39
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ THE LOVE IS TRUTH, sự kiện, video trên không, đám cưới
Marco De NigrisPRO (Ý, Lecce)
Video của ngày
Ngày 12 tháng 10 năm 2020
42
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer Vutcariov Dima đến từ Wasil & Sophia, cầu hôn, kỉ niệm, đám cưới
Vutcariov DimaPRO (Ru-ma-ni, Bu-ca-rét)
Video của ngày
Ngày 12 tháng 09 năm 2020
56
lượt thích
56
Nhận xét
Videographer PK video Films đến từ Pure Love, cầu hôn, video trên không, đám cưới
PK video FilmsPRO (Ba Lan, Kraków)
Video của ngày
Ngày 06 tháng 09 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
38
lượt thích
23
Nhận xét
Videographer Alex Xod đến từ Protests in Minsk Belarus DRON Video (English subtitles), SameDayEdit, báo cáo, sự kiện, video trên không
Alex Xod (Lát-vi-a, Ri-ga)
Video của ngày
Ngày 16 tháng 09 năm 2020
40
lượt thích
26
Nhận xét
Videographer Simone Paruta đến từ Da Adesso..., báo cáo, cầu hôn, showreel, sự kiện, đám cưới
Simone ParutaPRO (Ý, Palermo)
Video của ngày
Ngày 05 tháng 10 năm 2020
47
lượt thích
45
Nhận xét
Videographer Alexandr Chaban đến từ Morning, cầu hôn
Alexandr ChabanPRO (Nga, Yekaterinburg)
Video của ngày
Ngày 08 tháng 10 năm 2020
42
lượt thích
34
Nhận xét
Videographer Giulio Cantarella đến từ To love and be loved, cầu hôn, đám cưới
Giulio CantarellaPRO (Ý, Catania)
Video của ngày
Ngày 15 tháng 08 năm 2020
51
lượt thích
64
Nhận xét
Videographer PK video Films đến từ Marcelina + Enrico - Love in Cracow, cầu hôn, video trên không, đám cưới
PK video FilmsPRO (Ba Lan, Kraków)
Video của ngày
Ngày 02 tháng 09 năm 2020
39
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer Evgeny Hollywood đến từ Roman & Julia / Wedding, lãng mạn, sự kiện, video âm nhạc, đám cưới
Evgeny HollywoodPRO (Nga, Yekaterinburg)
Video của ngày
Ngày 28 tháng 08 năm 2020
36
lượt thích
20
Nhận xét
Videographer Anna Demyanenko đến từ Timeless style SDE, SameDayEdit, cầu hôn, kỉ niệm, video âm nhạc, đám cưới
Anna DemyanenkoPRO (U-crai-na, Ki-ép)
Video của ngày
Ngày 22 tháng 10 năm 2020
36
lượt thích
46
Nhận xét
Videographer Alex Cupid đến từ TEASER. A&A, đám cưới
Alex CupidPRO (U-crai-na, Odessa)
Video của ngày
Ngày 13 tháng 09 năm 2020
49
lượt thích
49
Nhận xét
Videographer Nikolay Savelyev đến từ Time to Love, cầu hôn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Nikolay Savelyev (Nga, Yekaterinburg)
Video của ngày
Ngày 07 tháng 09 năm 2020
33
lượt thích
25
Nhận xét
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes đến từ Marcella e André, cầu hôn, hài hước, showreel, sân khấu, video trên không
Henrique Ogata No3 FilmesPRO (Bra-xin, Sao Paolo)
Video của ngày
Ngày 01 tháng 10 năm 2020
30
lượt thích
24
Nhận xét
Videographer Bogdan Damian đến từ FLOWERFUL DESIGN - it's about flowers, quảng cáo, showreel, video doanh nghiệp
Bogdan DamianPRO (Ru-ma-ni, Bacău)
Video của ngày
Ngày 20 tháng 09 năm 2020
28
lượt thích
24
Nhận xét
Videographer Bogdan Damian đến từ GEORGIANA + BOGDAN - YOU, sự kiện, video trên không, đám cưới
Bogdan DamianPRO (Ru-ma-ni, Bacău)
Video của ngày
Ngày 03 tháng 09 năm 2020
28
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Dato Katamadze đến từ Janina and Marco / Wedding Teaser / Mallorca, đám cưới
Dato Katamadze (Hung-ga-ri, Bu-đa-pét)
Video của ngày
Ngày 13 tháng 08 năm 2020
26
lượt thích
24
Nhận xét
Videographer Bogdan Damian đến từ MADALINA & ALIN - DON’T GO FAR, sự kiện, video trên không, đám cưới
Bogdan DamianPRO (Ru-ma-ni, Bacău)
Video của ngày
Ngày 11 tháng 10 năm 2020
44
lượt thích
37
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ What is your reality?, cầu hôn
Oleh MelnykPRO (U-crai-na, Chernivtsi)
Video của ngày
Ngày 04 tháng 09 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
25
lượt thích
20
Nhận xét
Videographer Dani Ponce đến từ Pili & Nana, cầu hôn, video trên không, đám cưới
Dani Ponce (Ác-hen-ti-na, Bu-ê-nốt Ai-rết)
Video của ngày
Ngày 29 tháng 08 năm 2020
37
lượt thích
23
Nhận xét
Videographer Igor Catrinescu đến từ Pure Love, lãng mạn, đám cưới
Igor CatrinescuPRO (Môn-đô-va, Ki-si-nhốp)
Video của ngày
Ngày 14 tháng 09 năm 2020
26
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer Dato Katamadze đến từ Emese and Norbi / Wedding in Hungary, đám cưới
Dato Katamadze (Hung-ga-ri, Bu-đa-pét)
Video của ngày
Ngày 30 tháng 09 năm 2020
Winner of the Battle of the week
16 — 22/08/2020
28
lượt thích
20
Nhận xét
Videographer Oneshchak Production đến từ Свадьба Никита Добрынин и Даша Квиткова - SDE - Свадебное агентство BE HAPPY - Perfect Place - ХОЛОСТЯК, SameDayEdit, báo cáo, cầu hôn, video trên không, đám cưới
Oneshchak ProductionPRO (U-crai-na, Ki-ép)
Video của ngày
Ngày 03 tháng 10 năm 2020
25
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Ivashkevich   Alexey đến từ Workshop_lOVE, cầu hôn, sân khấu, đám cưới
Ivashkevich Alexey (Bê-la-rút, Min-xcơ)
Video của ngày
Ngày 23 tháng 09 năm 2020
32
lượt thích
17
Nhận xét
Videographer Igor Catrinescu đến từ ID-Brothers, SameDayEdit, video trên không, đám cưới
Igor CatrinescuPRO (Môn-đô-va, Ki-si-nhốp)
Video của ngày
Ngày 22 tháng 08 năm 2020
23
lượt thích
17
Nhận xét
Videographer DreamTime Studio đến từ WeddingDay :: Aleksandr&Zarina, đám cưới
DreamTime StudioPRO (Nga, Samara)
Video của ngày
Ngày 17 tháng 09 năm 2020
30
lượt thích
21
Nhận xét
Videographer Dani Ponce đến từ Carla & Feli, cầu hôn, kỉ niệm, đám cưới
Dani Ponce (Ác-hen-ti-na, Bu-ê-nốt Ai-rết)
Video của ngày
Ngày 21 tháng 10 năm 2020
25
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Matic Carl đến từ Island Life: Wedding Film, đám cưới
Matic Carl (Tây Ban Nha, Las Palmas de Gran Canaria)
Video của ngày
Ngày 24 tháng 08 năm 2020
24
lượt thích
28
Nhận xét
Videographer Alex Cirstea Videographer đến từ Ana & Seby - Wedding Highlights by Alex Cirstea Videographer, SameDayEdit, sự kiện, video trên không, đám cưới
Alex Cirstea VideographerPRO (Ru-ma-ni, Piteşti)
  • Trang trước
  • Trang tiếp theo