Videographer Anton Dytchenkov (Rostov trên sông Đông, Nga)
CIS
Videographer A L E X R I Z (Mát-xcơ-va, Nga)
Videographer Vanessa and Ivo (Guimarães, Bồ Đào Nha)
Videographer Yury Belotserkovsky (Rostov trên sông Đông, Nga)
Videographer Nikolai Faist (Cherkasy, U-crai-na)