Videographer Horizon Production (Cherkasy, U-crai-na)
Videographer Alex Nicolaev (Ma-đrít, Tây Ban Nha)
Videographer Oliva Filmmaker (Ma-đrít, Tây Ban Nha)
Videographer Elzhas Bazarbaev (Nur-Sultan, Ca-dắc-xtan)
Videographer Sergei Derkach (Phú Quốc, Việt Nam)
S+Z
Videographer Serg Korickiy (Lviv, U-crai-na)
Videographer Anna Kumantsova (Punta Cana, Cộng hoà Dominica)
Videographer Ramses Cano (Thành phố New York, Hoa Kỳ)