Videographer Dmitry Uliyanov (Budva, Môn-tê-nê-grô)
Videographer Philip London (Luân Đôn, Vương Quốc Anh)