Videographer Nicolae Mihai (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)
Videographer Dmitriy Vikhlyancev (Rostov trên sông Đông, Nga)
Videographer Tobe T Nguyen (Hà Nội, Việt Nam)
Videographer BN Studio (Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a)