Годишна професионална награда
WEVAAward2018
Сватбени специализации
3/108
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}

Teaser for Vlad and Nastya

Видеограф Yulia Vopilova

Москва, Русия
Dmitry Sedov — 10
Alex Colom — 6
Riccardo Fasoli — 6
Lenny Pellico — 7
∑ 29