Обобщаващи конкурси
и Церемонията по награждаване

AwardParty

19 януари 2019 г., започва в 16:00
Чехия, Прага
Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3